Tingsmenn til tusen


Gulating

Har på kort tid blitt landets største uavhengige kjede for ølutsalg og puber med fokus på håndverksøl. Det hele startet i 2011. Sammen med kona Else Marie var Rolf Skår bosatt i Dale i Sunnfjord, og da øl fra hjemmebryggeriet ble servert til venner og kjente i lokalmiljøet var det en umiddelbar suksess. Bryggeriet Gulating ble etablert, og ikke lenge etter åpnet de Fossen Bryggeripub – snart begynte også de første tankene rundt distribusjon av ølet å melde seg. Distribusjon via dagligvarekjedene viste seg å være bortimot umulig, selv for lokalt øl i lokale butikker. Så hva kunne gjøres? Utfordringen var at andre distribusjonskanaler ikke eksisterte. Her så Rolf en mulighet – ideen om en butikk- og pubkjede var for god til ikke å forfølges.
Gulating referer til Gulatinglova, som påbød brygging av øl til konge og bisp.

Av folket, for folket

Én ting har historien lært oss – vi kan ikke la det være opp til industri­pilsprodusentene og dagligvare-triopolet å sørge for mangfold og kvalitet. Vil du ha et øl – i fremtiden, må de mange håndverksbryggeriene få sjansen til å lykkes. Da må tilgjengeligheten sikres gjennom annet enn dagligvarehandelen. Distribusjonen må skje gjennom utsalgssteder tuftet på entusiasme for godt øl fra de små håndverksbryggeriene. Et system der bryggeri og salgsledd er gjensidig avhengige av hverandre for å lykkes.

Vårt mål er at alle skal kunne kjøpe sitt lokale øl og finne sine favoritter hos Gulating!

Essens, ekstrakt og lokalforrakt

Øl har i ånden aldri vært eid av storindustrien. Men industrirevolusjonen muliggjorde bryggerier tuftet på kostnadseffektiv volumproduksjon fremfor kvalitet. Bryggerier som erstattet humle og malt med essens og ekstrakt, automatiserte håndverkstradisjonene og kuttet bånd til mangfold, kunnskap og kompetanse fra en tusenårig ølkulturarv. Men da maskinell produksjon etter hvert erstattet menneskene, forsvant også nærheten til folket – de som skulle drikke ølet.

Sentralisering av ølproduksjonen og effektiv distribusjon ble raskt de viktigste suksessfaktorene. De store bryggeriene kjøpte opp mindre bryggerier, la ned driften og tvang seg på denne måten inn i de lokale markedene. I 1987 var det bare 15 bryggerier igjen i Norge.

Velg selv!

Velstandsutviklingen har vært meget sterk i Norge, særlig de siste 15 årene. I løpet av den samme tiden har vi vært vitne til en øl-revolusjon. Lavpriskjeder som Rema og Kiwi kom på banen på 80-tallet, og de er i dag blitt dominerende krefter, med solid kontroll på markedet. Dette er et særnorsk fenomen.

Gulating er et resultat av et ønske om å utfordre disse kjedene, ved å gjøre ting helt annerledes. Vi tar hensyn til den sterke lokalpatriotismen, og vi tilbyr et bredt utvalg av spesial-øl. Lavpriskjedene ønsker å få så mange som mulig til å spise og drikke det samme, slik at de kan presse leverandører på pris.

Denne modellen passer overhodet ikke når det gjelder øl, og i hvert fall ikke når det gjelder håndverksbrygget øl. Lokalpatriotismen er sterk og behovene har endret seg radikalt – denne trenden er sterk og den vil fortsette. Vår modell har gitt oss betydelig vekst, og de største investeringene er allerede gjort.

I dette prospektet viser vi hvor sterk øl-revolusjonen er og har vært i USA. Amerikanerne viser nesten alltid hvilken vei det går, fordi markedskreftene er sterkest og får lov til å utvikle seg friere der. Vi viser videre at vi nå ser nøyaktig den samme tendensen i Norge – den har kommet senere, men den kommer med like stor kraft. Til slutt viser vi hva Gulating har gjort til nå og hva vi kommer til å gjøre videre.

Rolf Ivar Skår

Gulating skal utfordre
de store kjedene!
Rolf Ivar Skår

Look to the us...

21,3 %*

*markedsandel i dollar, USA

I verdens største øl-marked har
håndverksøl en markedsandel på
14 % av volumet (liter) og hele
21,3 % av verdien.

Tidenes comeback!

I land som Belgia, England og Tyskland overlevde mangfoldet og ale-produksjonen, men i verdens største ølmarked, USA, var den kjedelige industripilsen enerådende. Som motvekt begynte ølentusiaster å grave frem gamle ale-oppskrifter og brygge selv. Utover på 1970-tallet var hjemmebrygger-kulturen i kraftig vekst, og med utspring i denne dukket etter hvert små bryggerier og bryggeripuber opp. Her ble det brygget og solgt Pale Ale, IPA og Steam Beer, basert på langt over 100 år gamle oppskrifter. Tilgangen på det nye, gamle ølet revolusjonerte på få år det amerikanske markedet. I dag står craft beer for over 14 % av det totale ølsalget i USA.

Craft beer står for over 14%
av det totale ølsalget i USA.

Utvikling antall bryggerier i USA fra 1873-2012

Utvikling antall bryggerier i USA 1873-2012

På 1800-tallet var det en voldsom oppblomstring av bryggerier i USA, i stor grad drevet av innvandrere fra Europa. Dette ga også et betydelig mangfold. Den industrielle revolusjonen bidro til en reduksjon i antallet bryggerier. Denne trenden fortsatte langt ut på 1900-tallet, etter hvert drevet av oppkjøp og fusjoner, på samme måte som vi har sett i Norge. Rundt 1980 begynte det å skje ting, da kom den første bølgen med mikrobryggerier som Sierra Nevada, Boston Brewing/Sam Adams og Brooklyn. Dette ga en vekst frem til ca år 2000. Deretter kom det en ny bølge, denne gangen basert på stor kreativitet og en stadig økende interesse for håndverksbrygget øl.

Ølkonsum pr. innbygger USA (Gallons) 1980-2016

Ølkonsum pr. innbygger USA (gallons) 1980-2016

Samtidig med at vi ser en sterk vekst i antall mikrobryggerier, ser vi at amerikanerne drikker mindre øl. Trenden er at det drikkes bedre og ikke mer, og dette er en utvikling myndighetene og samfunnet bør sette pris på. Smaken har blitt mer interessant enn rusen.

Håndverksbryggerier i USA, fordelt på kategori

Håndverksbryggerier i USA fordelt på kategorier

Det er særlig etter 2010 at veksten begynner å skyte fart, og det var i denne tiden at planene for Gulating ble lagt.
Vi regnet med at det ville bli slik i Norge også, og vi så ten­den­sen. I USA er det i dag over 5000 håndverksbryggerier.

Åpning og stenging av bryggerier, USA 2010-2016

Åpning og stenging av bryggerier i USA 2010-2016

Det har vært mye snakk om at det kommer for mange nye bryggerier, dette er som vi ser bare delvis riktig. I USA har det kommet en del nedleggelser, men det er langt flere nyåpninger. Vi ser at det er en utflating av veksten.

Volumandel håndverksøl av totalmarkedet i USA 2011-16

Volumandel håndverksøl av totalmarkedet i USA 2011-2016

Veksten i markedsandel er sterkere enn den som kommer av antall nye bryggerier. Dette er fordi produksjonskapasiteten øker i tillegg. Og legg merke til at her snakker vi om volumet. Når vi ser på verdien blir bildet enda tydeligere. Verdien på håndverksbrygget øl i USA er på over 20 % – her dreier det seg om betydelige summer. Industriøl taper terreng, og det store antallet mikrobryggerier tar stadig større markedsandeler. Det er også verdt å merke seg at det ikke er så mange Craft-bryggerier som blir virkelig store, men det er svært mange som kjøper ølet de brygger. Dette er grunnen til at Gulating ble mer opptatt av å selge og distribuere håndverksbrygget øl enn å produsere det – potensialet er helt enkelt større.

Kilde: brewersassociation.org
Verdien på håndverks­brygget
øl i USA er på over 20 %

Og Norge følger etter!

En frittstående distribusjonskanal for norsk håndverksøl er svært viktig, ikke minst for de mange små, lokale bryggeriene. Gulating er en sunn motvekt til de store kjedene.

I Norge er ølkulturen historisk sett kanskje sterkere enn noe annet sted i verden. Men for få tiår siden var utvalget for øltørste nordmenn begrenset til pilsnerøl fra regionens dominerende industripilsprodusent. Da det fremdeles var såkalt områderegulering i Norge, ga et politisk vedtak de tre store bryggeriene Ringnes, Aass og Hansa tilnærmet monopol i hvert sitt hjemmeområde. I tillegg hadde de store matvarekjedene bygget opp en sterk distribusjon.

Skulle det norske ølmarkedet tilnærme seg mangfoldet og utvalget i USA, måtte distribusjonen skje via andre kanaler enn dagligvarekjedene. Utfordringen var at disse andre kanalene ikke eksisterte.

Utvikling antall bryggerier i Norge siden år 2000

Utvikling antall bryggerier i Norge siden år 2000

Denne grafen viser at tendensen vi har sett i USA også skjer i Norge. Vi drikker mindre øl, og bedre øl. Det er sterk vekst i antall norske mikrobryggerier, og til sammen tar de stadig større markedsandeler.

Gjennomsnittlig ølproduksjon pr håndverksbryggeri 209-2016

Gjennomsnittlig ølproduksjon pr. håndverksbryggeri 2009-2016

Volumandel håndverksøl av totalmarkedet 2009-2016 (liter)

Volumandel håndverksøl av totalmarkedet 2009-2016 (liter)

Norge følger den samme utviklingen som USA – dermed kan vi forutse veien videre. Vi ligger etter USA, som antydet, og med den samme tendensen. Dette betyr at det er sannsynlig at markedsandelen vil fortsette å stige fordi nordmenns smakspreferanser er like amerikanernes. Volumandelen vil komme opp i over 10 %, og verdien vil ende opp på over 20 %. Det er dette Gulating har posisjonert seg for.

Utvikling norskprodusert øl 2009-2016

Utvikling norskprodusert øl 2009-2016
Kilde: drikkeglede.no

I 2016 fikk Gulating sin første eksterne, profesjonelle investor, og i denne fasen kom også franchisetakere inn som eiere. Vår ambisjon er å åpne ølutsalg over hele Norge – og vi er godt i gang! I 2017 passerte vi 28 ølutsalg, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord – og flere er under etablering. 70 % av emisjonen Tingsmenn til Tusen vil øremerkes videre­utvikling av konseptene for ølutsalg, puber og distribusjon, slik at disse er rigget for både større og raskere omsetningsvekst.

Gulating er et viktig tilskudd til norsk ølkultur. Ingen andre aktører samler og ivaretar bredden av norsk håndverksøl slik Gulating gjør.
Petter Nome, direktør i Bryggeri- og Drikkevareforeningen
Tommy Holen Helland

Tommy Holen Helland fra Trondheim har vært med i Gulating siden 2014, og ble kåret til årets ølhund i 2014. Han etablerte Gulating Ølutsalg Trondheim i 2015, og er nå franchisetaker i Trondheim, og styre­medlem i Gulating Gruppen AS.

Anders Amundsen

Anders Amundsen fra Drammen, han driver Gulating Ølutsalg Drammen, et av Norges største og beste Ølutsalg med flott beliggenhet, rett ved hovedinngangen til Gulskogen senter.

Johannes Bech

Johannes Bech fra Sandvika er en av våre aller første Franchise­takere, og han har en sentral rolle i mye som skjer i Gulating for tiden, som leder av franchise­rådet. Butikken hans ligger rett utenfor Sandvika Storsenter.

Morten Krogh

Morten Krogh fra Fredrikstad er vår aller første Franchisetaker fra Desember 2015. Butikken hans ligger sentralt i Gamlebyen i Fredrikstad. I tillegg til stor interesse for mat er han også kokk og sanger.

Gulating

I stedet for å hente finansiering fra finansmiljøet, noe som ville være vanlig i denne fasen, har vi valgt den samme veien som skotske Brewdog har gjort. Vi inviterer våre kunder, våre følgere, våre samarbeidspartnere og våre fans – de som virkelig ønsker at vi skal ha suksess, og som skal få solid avkastning når vi lykkes. Brewdog har gjennomført slike emisjoner fire ganger nå, og starter straks med sin femte. De som ble med første gang har over 2000 % avkastning. Vi kommer også til å gjennomføre folke-emisjoner à la Tingsmenn til Tusen flere ganger. Etter at denne emisjonen er gjennomført vil målet være å få selskapet på børs, slik at de som ønsker kan realisere sine gevinster.

Økonomisk utvikling Gulating Gruppen graf

Omsetningen stiger jevnt og trutt i takt med åpningen av nye ølutsalg og puber. For å videreføre denne utviklingen trenger vi bare å fortsette med det vi allerede gjør, som er å åpne ca 10 nye ølutsalg og 4-5 puber pr år. Dette er det overveiende sannsynlig at vi vil gjøre fordi vi opplever stor interesse fra nye og etablerte franchisetakere. Netto omsetning/bruttofortjeneste følger samme trend som omsetningen, den stiger når omsetningen stiger. Kostnadene, derimot, vil være flatere fordi veksten kan oppnås uten å øke kostnadene. De største investeringene gjøres av franchisetakere ved åpning av nye ølutsalg og puber. Lønnskostnader knyttet til egeneide avdelinger vil gå ned etter hvert som disse blir solgt eller lagt ned. Det blir kun moderat økning av lønnskostnader knyttet til den sentrale administrasjonen av Gulating. Vår distribusjonsvirksomhet/GulEng er i stor grad overtatt av vår samarbeidspartner Tangent i Sandefjord.

Økonomisk utvikling Gulating gruppen 2014-2021

Hovedgrunnen til at timingen er ekstremt god for å investere i Gulating i år, er at vi har tatt de største investeringene for å få til denne veksten allerede, og vi nærmer oss overskudd. Overskuddet kommer av at netto-omsetningen stiger jevnt og trutt mens kostnadene flater ut. Det er derfor sannsynlig med et overskudd i 2018, og at dette overskuddet vil stige i takt med omsetningen og bruttofortjenesten.

Fordeling av brutto-omsetning på driftsområder 2016-2021

Fordeling av bruttoomsetning på driftsområder 2016-2021 Fordeling av bruttoomsetning på driftsområder 2016-2021 tabell

Vårt distribusjonsledd GulEng bidrar med mye av veksten som har kommet hittil og som kommer i fremtiden. Dette er en naturlig konsekvens av at vi åpner nye ølutsalg og puber som igjen blir kunder av GulEng. Vi planlegger ikke å åpne flere egeneide puber, og vi forventer noe omsetningsvekst.

Vi planlegger færre egeneide ølutsalg slik at bruttoomsetningen herfra vil gå ned. Franchiseinntekter vil bidra i større og større grad, dette vil være prosenter av omsetningen til pubene, kjedemedlemskap, tilknytningsavgifter og samarbeidsavtaler. Denne omsetningen er i stor grad ren nettofortjeneste.

Bruttofortjeneste fordelt på driftsområder 2016-2021

Bruttofortjeneste fordelt på driftsområder 2016-2021 Bruttofortjeneste fordelt på driftsområder 2016-2021

Denne grafen viser tydelig hvilken verdi som ligger i et sterkt merkenavn, som vi i stadig større grad kan trekke lønnsomhet fra.
Vår sterke posisjon i markedet gjør at de fleste som ønsker å drive et ølutsalg, ønsker å gjøre det i samarbeid med oss. De fleste store og små mikrobryggerier ønsker et samarbeide med oss fordi vi er store innkjøpere av deres øl, dette legger forholdene til rette for flere puber under navnet Gulating. Det er her den viktigste veksten i bruttofortjeneste vil komme – fra puber som betaler prosenter av omsetningen
i franchiseavgift.

Utvikling antall puber 2014-2021

Utvikling antall puber 2014-2021 Utvikling antall puber 2014-2021 tabell

Denne grafen viser veksten i antall puber og hvordan den mest sannsynlig vil fortsette. Prognosen er basert på 4-5 nye puber pr år. Markedet etterspør mer og mer håndverksbrygget øl på bekostning av industriøl, dette er en klar og tydelig trend fra USA, som Norge følger. Det er særlig fra puber vi ser dette, fordi kundene bryr seg mer om hva de drikker og mindre om rusen ølet gir. Dette skaper vekst for puber som baseres på stort utvalg av spesialøl. I tillegg har Gulating fått til flere gode finansieringsløsninger, med forhåndsbetalt utleie av tappelinjer til mikrobryggerier og importører. Det dreier seg om leasing av innredning og tappeanlegg, og finansiering fra moderne selskaper som baserer seg på ordninger med elementer fra crowdfunding. Dette betyr at kunder fra lokalområdet kan bidra med lån, og samtidig være sikret en avkastning.

Det finnes neppe andre pubkonsepter som gir et lavere kapitalbehov. I tillegg er Gulating et kjent navn – den forventede omsetningen kommer raskere fordi oppmerksomheten blir større.
I tillegg til pubene vi har åpnet i Norge er vi allerede i gang med vår internasjonale satsing.
Vi åpnet vår første pub i Spania i september 2017, og mottagelsen har vært strålende. I denne grafen har vi ikke tatt høyde for at vi også kan lykkes i andre land. Gulating er det eneste pubkonseptet i Europa, basert på håndverksbrygget øl, som ikke er tilknyttet noe bryggeri.

Utvikling antall ølutsalg 2014-2021

Utvikling antall ølutsalg 2014-2021 Utvikling antall ølutsalg 2014-2021 tabell

Hva gjelder ølutsalg, har vi allerede hatt en rivende utvikling og vekst. I 2014 hadde vi to utsalg, dette økte til åtte i 2015, hvorav medregnet den første franchiseavdelingen, i Fredrikstad. Fra 2016 kom veksten via franchise og vi økte til 19 ølutsalg. I løpet av 2017 kommer det til å være over 30 Gulating Ølutsalg i Norge og vi er allerede en landsdekkende kjede med ølutsalg fra rett utenfor Kristiansand i sør til Tromsø i nord, og fra Oslo i øst til Bergen i vest. Vi er i løpet av 2017 til stede i samtlige fylker bortsett fra Sogn og Fjordane og Finnmark. Basert på interessen vi opplever og har opplevd, er det overveiende sannsynlig at denne veksten vil fortsette. For å oppnå dette behøver vi kun å åpne ølutsalg i samme takt som vi har gjort de siste to årene – omlag 10 nye ølutsalg pr år.

Brutto-omsetning og fortjeneste GulEng AS 2016-2021

Brutto-omsetning og fortjeneste GulEng 2016-2021 Brutto-omsetning og fortjeneste GulEng 2016-2021 tabell

Veksten i omsetning og fortjeneste er en naturlig konsekvens av veksten i ølutsalg og puber, som alle automatisk blir kunder av GulEng, og innkjøpene fra GulEng vil stige etter hvert som vi blir sterkere og kan tilby et enda større vareutvalg til våre kunder/franchisetakere.


En frittstående distribusjonskanal for norsk håndverksøl er svært viktig, ikke minst for de mange små, lokale bryggeriene. Gulating er en sunn motvekt til de store kjedene.
Espen Lothe, gründer og daglig leder i Kinn Bryggeri

Hva skal pengene brukes til

Disponering av emisjonen

Pengene fra Tingsmenn til Tusen-emisjonen skal brukes på følgende måte:

Vi skal videreutvikle konseptet knyttet til Gulating Ølutsalg slik at de kan oppleve en større og raskere omsetningsvekst. Her ligger det særlig gode muligheter ved å gjøre flere av dem om til kombinerte ølutsalg og bryggebutikker.
En bryggebutikk er et utsalg som selger råvarer og utstyr til hjemmebryggere og profesjonelle bryggerier.
Vi kommer også til å øke innsatsen for å åpne flere Gulating Puber, siden denne satsingen betyr såpass mye for vår lønnsomhet. Dette kan vi gjøre ved å gi kreditter til spesielt dyktige franchisetakere, med tilgang til gode lokaler på steder med et solid befolkningsgrunnlag.
Det settes også av midler slik at vi har fleksibilitet og mulighet til å gjøre riktige og viktige valg til rett tid.
Med midler fra emisjonen kan vi dessuten øke vareutvalget på GulEng, som igjen vil gi større utvalg og større omsetning både fra GulEng, ølutsalgene og pubene.
Gulating har vært, og er fortsatt, en viktig sparring­partner for 7 Fjell. De er den udiskutabelt beste måten for både store og små bryggerier, i det ganske land, til å nå ut til kundene med sine øltyper, og er en veldig lite byråkratisk prosess. Vi har klokketro på en fortsatt positiv utvikling for håndverksøl i Norge, og støtter helhjertet opp om Gulating sitt engasjement for å fremme håndverksølets posisjon.
Jens Eikeset, daglig leder i 7 Fjell Bryggeri
Tingsmenn til tusen. Ta del i ølrevolusjonen!

Trendene er ikke til å ta feil av – vi har bare sett opptakten til håndverksølets comeback i det norske markedet. Gulating er posisjonert for å være med på hele denne oppturen og med Tingsmenn til Tusen gir vi alle ølentusiaster samme mulighet.

Vil du ta del i ølrevolusjonen? Nå er det desidert gunstigste tidspunktet!

Det skal hentes inn maksimalt 10 millioner i denne emisjonen, dette blir 10% av selskapets verdi.

Innskudstrappen
Adresse, postnr., poststed
11 siffer
Top